Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Riksföreningen Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1619
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Janson House, Bishop Hill

Beskrivning

Ursprunglig användning som bostadshus. Norra och södra flygeln är tillbyggd på 1870-talet. Originaldörren finns på norra sidan. Används även nu som bostad. Privatägd. Detta är en av två byggnader från 1847 och kallades "the red frame house". Den timrade mittdelen hade två våningar med två rum och beboddes av Eric Janson med familj. Huset har bebotts av många familjer under tidens gång och användes en tid som hotell.

Information

Tidsålder: 1800-talet

Plats: USA

Inskickat av Todd DeDecker